Home
Witamy na stronie BlitzProject Group!

BlitzProject Group jest doradczą jednostką szybkiego reagowania, specjalizującą się w natychmiastowym i skutecznym działaniu, mającym na celu trwałe usunięcie problemów, z jakimi na co dzień zmagają się prowadzący projekty i zarządzający ludźmi managerowie każdego szczebla.

Upraszczając - misją i celem BlitzProject Group jest wspieranie naszych klientów w racjonalizacji działań organizacyjnych tak, aby swą twórczą energię mogły skupiać na maksymalizacji zysku i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Pracujemy z zarządami i kadrą menedżerską organizacji, wskazując oraz wdrażając efektywne środki i metody realizacji strategii, redukcji kosztów nieprzynoszących wartości, poprawy relacji z klientami, rozwoju kapitału intelektualnego, rozwiązywaniu problemów oraz zwiększania motywacji pracowników i kadry zarządzającej.

Jesteśmy ekspertami w planowaniu i zarządzaniu zmianami organizacyjnymi, optymalizacji procesów i budowaniu nowoczesnych i wydajnych struktur organizacyjnych i projektowych. Kiedy trzeba, pomagamy organizacjom zdobyć nowe kompetencje i efektywnie wykorzystać je w realizacji kluczowych przedsięwzięć.

Szczególnym obszarem naszych usług jest budowanie lepszych, partnerskich relacji działów informatycznych organizacji z działami biznesowymi. O roli IT w nowoczesnej firmie wiemy niemal wszystko, a zaproponowane i wdrożone przez nas modele współpracy działają skutecznie do dziś.

Firma BlitzProject Group istnieje od 11 lat. Wcześniej znana była pod marką jej założyciela Tomasza Byzi - prawdopodobnie najbardziej doświadczonego i wszechstronnego eksperta w zakresie zarządzania projektami oraz portfelem projektów w Polsce.

 

 
BlitzProject, Powered by Joomla!; free resources by SG web hosting